งาน Open House ประจำปี 2552
(19 กันยายน พ.ศ. 2552)